Dodací a platební podmínky
(dle § 409 a následujících obchodního zákoníku)

 1. Objednávka zboží musí být v psané podobě, (fax, e mail, nebo dopis) a musí obsahovat datum, podpis a razítko objednávajícího.
 2. Zboží dle objednávky expedujeme do 5 pracovních dnů po jejím obdržení, pod podmínkou, že kupující má zaplaceny všechny faktury Art Servisu, které mají datum splatnosti starší než 14 dnů. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nemůžeme objednávku expedovat ve stanovené době, včas kupujícího na tuto skutečnost upozorníme.
 3. Kromě osobního převzetí objednávky kupujícím zasíláme Českou poštou formou BALÍK DO RUKY. Dopravné a balné (viz. bod 4.A a 4.B) hradí kupující. Tato částka je zahrnuta ve faktuře vystavené prodávajícím.
 4. A) Cena Dopravného – balík do ruky je dle sazebníku České pošty:
  Hmotnost do Cena
  (bez DPH)
  Cena
  (s DPH)
  Hmotnost do Cena
  (bez DPH)
  Cena
  (s DPH)
  2 kg 85,12 Kč 103,00 Kč 14 kg 117,35 Kč 142,00 Kč
  3 kg 87,60 Kč 106,00 Kč 16 kg 129,74 Kč 157,00 Kč
  4 kg 90,08 Kč 109,00 Kč 18 kg 132,22 Kč 160,00 Kč
  5 kg 95,04 Kč 115,00 Kč 20 kg 137,18 Kč 166,00 Kč
  6 kg 97,52 Kč 118,00 Kč 22 kg 142,14 Kč 172,00 Kč
  7 kg 99,99 Kč 121,00 Kč 24 kg 147,10 Kč 178,00 Kč
  8 kg 102,47 Kč 124,00 Kč 26 kg 152,88 Kč 185,00 Kč
  9 kg 107,43 Kč 130,00 Kč 28 kg 155,36 Kč 188,00 Kč
  10 kg 109,91 Kč 133,00 Kč 30 kg 157,84 Kč 191,00 Kč
  12 kg 114,87 Kč 139,00 Kč      
  Dobírečné je 35,-Kč

  B) Balné – v některých případech, zejména u rozměrnějších a křehkých zásilek je účtováno balné. Balné účtujeme za každý balík 40,- Kč s DPH
 5. Cena je stanovena dohodou dle zák. č.526/90 Sb. podle našeho ceníku platného ke dni objednávky. Tato cena platí pro odběr minimálního počtu kusů, který je uveden v našem tištěném ceníku.
 6. Nový zákazník zaplatí za objednané zboží v hotovosti při převzetí zboží, nebo dobírkou. Při dlouhodobé a bezproblémové spolupráci je možnost platit až po dodání zboží, na fakturu se 14 denní splatností.
 7. Minimální odběr zboží v jedné objednávce musí činit alespoň 3.000,- Kč bez DPH. Minimální počet kusů je jedno balení, vyjma kde není uvedeno jinak. Prosíme zákazníky o dodržování min. počtu kusů v objednávce.
  Při nedodržení těchto podmínek bude automaticky přičtena přirážka 10% k ceně objednávky
 8. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uplatňujeme právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, po uplynutí 30 dnů ode dne splatnosti 0,5 % za každý den prodlení.
 9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího osobním převzetím nebo předáním zásilky smluvnímu dopravci.
 10. V ostatním se řídí vztahy smluvních stran ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
 11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve zaplacením kupní ceny podle vystavené faktury.
 12. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců od data prodeje. Případné reklamace řešíme individuálně telefonicky nebo emailem.
 13. Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.
 14. Tyto dodací a platební podmínky jsou nedílnou součástí našeho ceníku.